Woordenschat en voortgezet technisch lezen

2.4.10; 4.4.8 Woordenschat en voortgezet technisch lezen

Omschrijving

De samenhang tussen de domeinen woordenschat en voortgezet technisch lezen; het benutten van de onderlinge verbanden om het onderwijs in deze domeinen te versterken.

Toelichting

Bij het voortgezet technisch lezen is het herkennend lezen een voorwaarde voor het vlot leren lezen. De lezer herkent woorden direct (hij leest dan met behulp van visuele woordvorm), dus zonder deze grafeem voor grafeem te hoeven verklanken. Kennis van het woord, zowel wat betreft de visuele vorm als de betekenis, is noodzakelijk voor het direct kunnen herkennen van die vorm. Anderzijds wordt de woordenschat enorm uitgebreid door lezen (de leeswoordenschat); hiervoor is naast leestechniek ook leesbegrip een voorwaarde.

Zie ook

Strategie├źn technisch lezen; woordenschat en begrijpend lezen; mentaal lexicon; automatisering.