Woordenschat en begrijpend lezen

2.4.8; 5.4.8 Woordenschat en begrijpend lezen

Omschrijving

De samenhang tussen de domeinen woordenschat en begrijpend lezen; het benutten van de onderlinge verbanden om het onderwijs in deze domeinen te versterken.

Toelichting

Woordenschat is voor het begrijpen van teksten heel belangrijk. Er bestaat een sterk verband tussen woordenschat en begrijpend lezen. Leerlingen met een rijke woordenschat presteren beter in begrijpend lezen. Om een tekst goed te kunnen begrijpen, moet de lezer ruim 90% van de gebruikte woorden kennen (het tekstdekkingspercentage).
Leerlingen die het Nederlands als tweede taal leren en leerlingen uit sociaal zwakke milieus hebben vaak een beperkte woordenschat. Daardoor vinden zij het moeilijk om teksten goed te begrijpen. Hun kennis is vaak niet alleen beperkt wat betreft het aantal woorden en begrippen (de omvang of breedte), ook het niveau of de diepgang van de kennis is beperkt.
Anderzijds vergroten leerlingen ook juist hun woordenschat door te lezen. Hiernaar wordt verwezen met de term ‘leeswoordenschat’. Dit is de woordvoorraad die een leerling opbouwt door te lezen. De leeswoordenschat bouwt voort op de mondelinge woordenschat van kinderen.

Zie ook

Tekstkenmerken; tekstbegrip; woordbetekenis; begrijpend lezen in een tweede taal.