Ouderparticipatie

3.2.10 Ouderparticipatie

Omschrijving

Het betrekken van ouders bij de geletterdheid van de leerlingen.

Toelichting

De thuissituatie is van grote invloed op de mate van en de ontwikkeling van de geletterdheid. Er is dus veel winst te behalen door ouders bij de taalontwikkeling en geletterdheid van leerlingen te betrekken.
Ouders kunnen op de school zelf actief zijn, zich thuis bezighouden met de taalontwikkeling van hun kind en combinaties hiervan. Enkele voorbeelden van het stimuleren van ouderbetrokkenheid zijn:

De Verteltas
Een Verteltas is een kleurrijke stoffen tas met daarin een (prenten)boek. Een thema uit het boek is uitgewerkt met behulp van een informatief boek, een cd, attributen, handpoppen, spelletje, informatiebladen, een leeswijzer, een feedbackschriftje. Ouders en leerkrachten bedenken samen de thema's en maken de inhoud van een Verteltas. De Verteltas wordt vervolgens om beurten door leerlingen mee naar huis genomen, waar ouders met kinderen met de inhoud van de tas aan de slag kunnen. De Verteltas komt oorspronkelijk uit Engeland en blijkt een positief effect te hebben op de ouderbetrokkenheid en de taalontwikkeling van taalzwakke en/of van oorsprong buitenlandse kinderen en ouders.

De logeerbeer/-koffer/-knuffel
Een knuffel of pop die een rol speelt bij bijvoorbeeld kringactiviteiten in de klas, mag iedere week met een ander kind mee naar huis. Bij sommige methoden hoort zo’n pop, bijvoorbeeld de pop Ko bij Ko-totaal (een methode voor de groepen 1 en 2).

Leermateriaal mee naar huis
Als kinderen boeken en dergelijke mee naar huis krijgen, heeft dat tot gevolg dat leerlingen thuis zichtbaar bezig zijn met dit materiaal om zo ouders bij het leerproces van hun kind te betrekken.

Gezinsportfolio
In een gezinsportfolio laten kinderen zien wat zij al kunnen. Samen met leerkrachten zoeken de kinderen het werk uit dat ze zelf willen bewaren. Regelmatig nemen ze het portfolio me naar huis. Ook werk dat thuis gemaakt is, kan opgenomen worden. Naast de papieren gezinsportfolio kan er gewerkt worden met het digitale gezinsportfolio. Het voordeel daarvan is dat er ook geluidsopnames en korte filmpjes opgenomen kunnen worden.

Zie ook

Thuissituatie en geletterdheid; activiteiten beginnende geletterdheid; ontwikkeling geletterdheid.