Thuissituatie en geletterdheid

3.3.4; 7.3.5 Thuissituatie en geletterdheid

Omschrijving

De rol die lezen en schrijven in de thuissituatie spelen, is van invloed op de ontwikkeling van geletterdheid van leerlingen.

Toelichting

De mate waarin bij leerlingen thuis wordt gelezen en geschreven, varieert enorm. We mogen ervan uitgaan dat dit samenhangt met het opleidingsniveau van ouders. Naarmate ouders hoger zijn opgeleid, is de kans groot dat er meer gelezen en geschreven wordt. Wanneer kinderen thuis veel ervaring opdoen met geschreven taal, zullen ze met een hoger niveau van geletterdheid de basisschool binnenkomen. Kinderen die thuis veel zijn voorgelezen, zullen de fase van boekoriƫntatie al doorlopen hebben. De taal waarin wordt gelezen en geschreven, is daarbij niet belangrijk. In deze beginstadia gaat het vooral om het ontdekken van de functies van geschreven taal in het algemeen.
Daarnaast zal het voor kinderen stimulerend werken wanneer er thuis (voor)gelezen wordt. Dit is een waardevolle vorm van leesbevordering. Wanneer kinderen ook thuis gaan lezen, zullen ze veel meer leeservaring opdoen dan alleen op school. En je wordt nu eenmaal een betere lezer naarmate je meer leest.

Zie ook

Ontwikkeling geletterdheid; leesplezier; functionele geletterdheid; functioneel analfabetisme.