Functioneel analfabetisme

4.3.4 Functioneel analfabetisme

Omschrijving

Iemand is functioneel analfabeet wanneer zijn leesniveau zo laag is dat hij zich niet kan redden in een geletterde maatschappij.

Toelichting

Een functioneel analfabeet is niet in staat formulieren in te vullen, het bord met reisbestemmingen en vertrektijden op het station te lezen, de ondertiteling op de televisie te begrijpen.
Ongeveer tien procent van de Nederlanders is functioneel analfabeet. Tegenwoordig wordt de oorzaak hiervan gezocht in het opdoen van onvoldoende leesvaardigheid in de eerste jaren van het onderwijs. Voor schoolsucces is het belangrijk dat een leerling de kenmerken van een goede lezer heeft. Als indicatie hiervoor wordt vaak het technisch leesniveau gebruikt, waarbij het van belang is dat de leerling met minimaal AVI-9 (oud AVI-niveau, vergelijkbaar met het huidige AVI-plus) de basisschool verlaat. Is het (oude) AVI-niveau lager en zelfs lager dan AVI-6, dan is de kans groot dat hij zich niet meer oefent in het lezen en dat de leesvaardigheid nog verder afneemt. Lezen leer je immers alleen door het te doen.
Een functioneel analfabeet kan zich met de komst van software voor leesproblemen vaak beter redden. Software ontwikkeld voor blinden of mensen met leesproblemen kunnen uitkomst bieden bij sommige problemen.

Zie ook

Functionele geletterdheid; dyslexie in de samenleving; thuissituatie en geletterdheid.