Leesplezier

7.1.2 Leesplezier

Omschrijving

De mate waarin een leerling plezier beleeft aan het lezen van boeken.

Toelichting

Het bevorderen van het leesplezier is een belangrijke doelstelling, maar ontstaat alleen in een stimulerende leesomgeving. Leerlingen zijn intrinsiek gemotiveerd wanneer ze plezier beleven aan activiteiten met geschreven taal en wanneer ze ervaren dat lezen en schrijven sleutelactiviteiten zijn voor communicatie en kennisverwerving. Creatief schrijven (van bijvoorbeeld poëzie) kan het leesplezier versterken, evenals het lezend genieten van poëzie een stimulans kan zijn voor creatief schrijven.

Zie ook

Leesomgeving; leesmotivatie.