Beginnende geletterdheid in geïntegreerd taalonderwijs

3.4.6 Beginnende geletterdheid in geïntegreerd taalonderwijs

Omschrijving

De rol van beginnende geletterdheid in taalonderwijs waarin verschillende taaldomeinen in samenhang aan bod komen.

Toelichting

Ook onderwijsactiviteiten op het gebied van beginnende geletterdheid kunnen in geïntegreerd taalonderwijs worden ondergebracht.
Twee voorbeelden daarvan zijn:

Taalvorming
Taalonderwijs wordt vormgegeven vanuit de eigen taal van kinderen en hun natuurlijke motivatie voor en interesse in taal. De taalronde vormt hierbij de basispraktijk. Vanuit mondelinge taalactiviteiten wordt toegewerkt naar het schrijven van teksten of het werken met beelden. Omdat deze benadering op het raakvlak van kunsteducatie en taalonderwijs ligt, zijn er veel mogelijkheden voor het koppelen van geschreven taal aan beelden. Dit maakt het een bijzonder geschikte aanpak voor werken aan schrijfvaardigheid van jonge kinderen (Van Norden 2004).

Kansrijke taal
Door het APS ontwikkeld project (Hansma 2001), aanvankelijk voor jonge kinderen, waarin het stimuleren van de taalontwikkeling centraal staat en vorm krijgt door het inrichten en hanteren van uitdagende taalhoeken. Veel hoeken hebben betrekking op (beginnende) geletterdheid: bijvoorbeeld, de lekker-liggen-lezen-hoek, de verhalenschrijfhoek, de wenskisthoek, de posthoek, de interessante boekenhoek, de rijmpjes- en versjeshoek, de hoek voor taaldrukken, de maak-een-boekhoek.

Zie ook

Activiteiten beginnende geletterdheid; methodieken beginnende geletterdheid; ontwikkeling geletterdheid.