Methodieken voortgezet technisch lezen

4.2.9 Methodieken voortgezet technisch lezen

Omschrijving

Naast specifieke methoden zijn ook enkele aparte werkwijzen voor het voortgezet technisch lezen ontwikkeld.

Toelichting

Hieronder wordt het RALFI-lezen kort toegelicht. Voorbeelden van andere methodieken zijn: Connect Vloeiend Lezen, LISBO, Radslag, de wacht-hint-prijsmethode, de voor-koor-zelf-methodiek en het BOV-project (de voortzetting van het ELLO-programma voor groep 3).

RALFI
RALFI is een programma voor kinderen die de spellende leeshandeling (grotendeels) beheersen, maar langdurig veel te traag blijven lezen. De vorderingen beslaan minder dan twee AVI-niveaus per jaar. RALFI is gericht op het verhogen van het leesniveau en vloeiend lezen. Er wordt gewerkt met teksten die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. Een leescyclus wordt het liefst vijf keer per week met dezelfde leerlingen uitgevoerd. Herhaling en begeleiding bij het lezen van teksten staan centraal.
De R staat voor Repeated (vijfmaal dezelfde tekst); de A voor Assisted, de begeleiding door de leraar door voorlezen, voordoen, voorzeggen en bijwijzen; de L voor level, niet per se op AVI-ingedeelde boeken maar in ieder geval boeken van een hoger niveau dan de leerling normaal leest; F voor Feedback, gericht, positief en indien nodig het goede woord voorzeggen; de I staat voor interactie en instructie.

Zie ook

Methodieken beginnende geletterdheid; leesmotivatie.