Criteria leerstofordening voortgezet technisch lezen

4.2.12 Criteria leerstofordening voortgezet technisch lezen

Omschrijving

Manieren om de leerstof van het voorgezet technisch lezen te ordenen en in tijd (door de schooljaren heen) aan bod te laten komen.

Toelichting

Bij voortgezet technisch lezen zijn de volgende aspecten (meestal in deze volgorde) leidend voor de opbouw van het programma:
- moeilijkheidsgraad van de structuur van woorden (spellingbijzonderheden);
- moeilijkheidsgraad van de structuur binnen de zin;
- moeilijkheidsgraad van de opbouw van hele tekst;
- voordrachtsaspecten.

Zie ook

Leerlijnen voortgezet technisch lezen; criteria leerstofordening beginnende geletterdheid.