Leerlijnen voortgezet technisch lezen

4.2.13 Leerlijnen voortgezet technisch lezen

Omschrijving

De lijn waarin, door de leerjaren heen, de verschillende leerstofonderdelen van voortgezet technisch lezen aan bod komen.

Toelichting

Taalmethoden
De meeste taalmethoden beschikken over een leerlijn voortgezet technisch lezen. In al deze methoden klimt de moeilijkheidsgraad op van de te lezen woorden en teksten en de strategieën technisch lezen op min of meer dezelfde wijze, maar niet altijd met dezelfde snelheid.

SLO, Tussendoelen en Leerlijnen (www.tule.nl)
De SLO heeft een leerlijn technisch lezen geformuleerd op basis van de kerndoelen. Bij kerndoel 4 (de leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen) wordt een specifieke leerlijn technisch lezen geschetst, waarin de ontwikkeling van de leestechniek en het leesbegrip samen op gaan. Leerlingen leren gebruik te maken van passende strategieën technisch lezen ofwel woordidentificatietechnieken. Die strategieën en technieken worden geleidelijk steeds meer geautomatiseerd.

Expertisecentrum Nederlands
Het Expertisecentrum Nederlands formuleerde tussendoelen en leerlijnen gevorderde geletterdheid voor groep 4 tot en met 8 (Aarnoutse & Verhoeven 2003). Enkele voorbeelden van tussendoelen uit de leerlijn Technisch lezen zijn:
De leerlingen gebruiken verschillende technieken om woorden snel en nauwkeurig te herkennen:
- Ze herkennen het unieke letterpatroon van (leen)woorden.
- Ze maken gebruik van de betekenis van een woord.
De leerlingen gebruiken verschillende technieken om een tekst goed voor te lezen: 
- Ze lezen een tekst met het juiste dynamische en melodisch accent.
- Ze houden bij het voorlezen rekening met het leesdoel en met het publiek.

Zie ook

Criteria leerstofordening voortgezet technisch lezen; criteria leerstofordening beginnende geletterdheid.