Pre- en reteaching

4.4.6; 5.4.6 Pre– en reteaching

Omschrijving

De leraar bereidt de leerstof voor met één of meer zwakke leerlingen en herhaalt achteraf het klassikale aanbod.

Toelichting

De kwaliteit van de instructie is cruciaal voor leesprestaties en voor leerprestaties in het algemeen. Door zwakke lezers te ‘preteachen’, oftewel vooraf instructie te geven op de mogelijke problemen die deze leerlingen bij het klassikale aanbod tegen zullen komen, wordt de instructietijd verlengd en doen de zwakke leerlingen succeservaringen op wanneer dezelfde stof in de klas aan de orde is. Reteaching is het (achteraf) herhalen van essentiële elementen uit het klassikale aanbod aan de leerlingen die dit nodig hebben.
Pre- en reteaching hebben een steeds grotere plaats in onderwijs aan taalheterogene groepen vanwege de positieve invloed op de leerprestaties.

Zie ook

Herkennen leesproblemen beginnende geletterdheid; gerichte aanwijzingen geven bij begrijpend lezen; taalheterogene groepen algemeen.