Herkennen leesproblemen beginnende geletterdheid

3.2.5 Herkennen leesproblemen beginnende geletterdheid

Omschrijving

De leraar signaleert tijdens de ontwikkeling van beginnende geletterdheid leesproblemen en kan deze vervolgens analyseren en benoemen.

Toelichting

In de fase van beginnende geletterdheid wordt in de groepen 1 en 2 vooral gewerkt in de preventieve sfeer door veel voor te lezen en de leerlingen veel in aanraking te brengen met geschreven taal.
Voor leraren is het belangrijk te weten welke kinderen in de voorschoolse periode weinig ervaring hebben opgedaan met geschreven taal door de leerlingen te plaatsen op de leerlijnen boekoriƫntatie en verhaalbegrip, en door via de ouders na te gaan hoe er thuis met boeken wordt omgegaan. Deze leerlingen kunnen dan vaker en in kleine groepen in lees- en schrijfsituaties betrokken worden.

Wanneer een leerling beschikt over fonemisch bewustzijn, vergemakkelijkt dat het technisch leren lezen. Signaleert een leraar bij een kleuter een zwak fonemisch bewustzijn, dan is het zinvol activiteiten aan te bieden waarmee fonologische vaardigheden en letterkennis worden ontwikkeld.

Het Protocol leesproblemen en dyslexie (Verhoeven 2001) geeft goede handvatten voor preventie van leesproblemen.

Zie ook

Auditieve vaardigheden; visuele vaardigheden; toetsen beginnende geletterdheid; observatie beginnende geletterdheid; ouderparticipatie.