Voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen

4.4.7; 5.4.7 Voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen

Omschrijving

De samenhang tussen de domeinen voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen; het benutten van de onderlinge verbanden om het onderwijs in deze domeinen te versterken.

Toelichting

Het nauwkeurig en vlot kunnen lezen is slechts één van de kenmerken van een goede lezer. Goed begrijpen wat je leest en een grote leeswoordenschat zijn andere kenmerken.
De domeinen voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen hebben een grote onderlinge samenhang: de ontwikkeling in het ene domein bevordert de vaardigheid in het andere. Wanneer de leerling nog veel energie moet steken in de techniek van het lezen komt hij aan begrip niet of nauwelijks toe. Dit is het duidelijkst te zien in de fase van de beginnende geletterdheid. Al in deze fase wordt in methoden vaak aandacht besteed aan het begrip van de tekst. In de fase van het voortgezet technisch lezen speelt tekstbegrip ook een grote rol. Zo zullen voorspellingen op basis van tekstbegrip het technisch lezen bevorderen. De lezer heeft immers verwachtingen over wat hij te lezen krijgt. Het leestempo zal dan hoger komen te liggen. En daarmee is er weer meer ruimte voor begrip.

Zie ook

Leessnelheid; woordenschat en begrijpend lezen; begrijpend lezen; strategieën technisch lezen.