Leesstrategieën

5.1.2 Leesstrategieën

Omschrijving

Een leesstrategie is een hulpmiddel dat de lezer kan inzetten om de tekst te begrijpen.

Toelichting

Bij begrijpend lezen leren leerlingen strategieën hanteren die ze vóór, tijdens of na het lezen kunnen toepassen.
De volgende strategieën blijken essentieel voor een goed verlopend leesproces (Aarnoutse & Verhoeven, 2003):
- bepalen van een leesdoel; leggen en afleiden van verbanden of relaties tussen woorden, zinnen en alinea’s waaronder het voorspellen van informatie en het maken van voorstellingen;
- opsporen van de aard en de structuur van verschillende soorten teksten;
- vinden van het thema en de hoofdgedachte van teksten (ook samenvatten);
- zelf stellen en beantwoorden van vragen;
- plannen, sturen, bewaken en corrigeren van het eigen leesgedrag;
- beoordelen van teksten op hun waarde;
- reflecteren op de uitgevoerde leesactiviteiten en hun resultaten; activeren en gebruiken van de eigen kennis over de inhoud van een tekst.

Belangrijk is dat deze strategieën telkens weer terugkomen, zodat leerlingen ze automatisch gaan toepassen bij het lezen van teksten. Niet alleen tijdens de begrijpend leeslessen, maar ook op andere momenten waarop teksten gelezen worden, bijvoorbeeld tijdens de lessen in de zaakvakken.

Zie ook

Strategieën technisch lezen; leesdoel bepalen; reflecteren op leesgedrag.