Reflecteren op leesgedrag

5.1.5 Reflecteren op leesgedrag

Omschrijving

De lezer denkt na over zijn manier van lezen en verbindt hier conclusies aan.

Toelichting

Door zich bewust te worden van het eigen leesgedrag kan een leerling zijn gedrag herkennen, erkennen en zo nodig herzien. Deze aanpak wordt ook wel ‘zelfreflectiestrategie’ genoemd.
Het leesgedrag beïnvloedt de kwaliteit van het begrijpend lezen en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de moeilijkheidsgraad van de tekst, de soort tekst en de leeswijze die erbij past (een gebruiksaanwijzing lees je anders dan een uitnodiging), de mate waarin de lezer geoefend is, de mate waarin de lezer gemotiveerd is voor de tekst, de voorkennis over het onderwerp en de concentratie van de lezer.
Door na te denken over zijn eigen leesgedrag, kan de leerling zijn leesgedrag sturen, controleren en evalueren. De zelfreflectiestrategie is essentieel voor de leesontwikkeling en wordt gezien als de motor voor de groei van de leesbekwaamheid.

Zie ook

Leesmotivatie; observatie leesgedrag.