Vragen bij de tekst

5.2.4 Vragen bij de tekst

Omschrijving

Een didactische werkvorm die tot doel heeft de leesvaardigheden te oefenen.

Toelichting

Heel lang was de enige oefenvorm voor het begrijpend lezen een lesje met vragen. Inmiddels zijn ook andere werkvormen beschikbaar. Feit blijft dat van de lezer een actieve houding verwacht wordt, waarbij hij zichzelf vragen over de tekst stelt. Om deze actieve houding aan te leren, zijn er opdrachten met vragen die de lezer zichzelf zou stellen. De vragen kunnen betrekking hebben op activiteiten vóór, tijdens en na het lezen.
Vragen die vóór het lezen gesteld worden, gaan over het activeren van de voorkennis en het actualiseren van het onderwerp.
Vragen die tijdens en na het lezen gesteld worden, richten zich op het gedetailleerd niveau (= de letterlijke tekst); het globale niveau (= relatie in de tekst) en het metaniveau (= relatie buiten de tekst).
Ook vragen naar de beleving zijn van belang voor het tekstbegrip: “Joop is heel erg boos en scheurt zijn schrift kapot. Ben jij wel eens heel erg boos geweest? Heb jij toen ook iets kapot gemaakt?”

Naast de vragen bij de tekst zijn diverse spelvormen, gespreksvormen en creatieve werkvormen geschikt als oefenvorm.

Zie ook

Relaties in teksten; tekstkenmerken; tekstsoorten.