Stappenplan begrijpend lezen

5.2.5 Stappenplan begrijpend lezen

Omschrijving

Een hulpmiddel voor de leerling om zelfstandig keuzes te maken in de wijze waarop hij een tekst aanpakt.

Toelichting

Dit hulpmiddel is ontwikkeld voor met name zwakke en gemiddelde lezers, die eigenlijk niet goed weten wat ze moeten doen om een tekst goed te lezen. Het stappenplan, ook wel leeswijzer genoemd, beslaat het hele leesproces en biedt de leerling een vaste aanpak in het omgaan met teksten.
Sommige methoden hebben een eigen stappenplan ontwikkeld. De methode Goed gelezen kent het volgende stappenplan:
- stap 1: wat gaan we doen? Terugkijken naar de vorige les en vooruitkijken naar de nieuwe les;
- stap 2: wat zie je al? Kijken naar de titel en de illustraties, en voorspellingen doen over de inhoud;
- stap 3: wat voor tekst is het? Afhankelijk van de soort tekst bepalen leerlingen hun aanpak (leesstrategie bepalen);
- stap 4: wat weet ik al? De voorkennis wordt geactiveerd;
- stap 5: achterhaal de betekenis van enkele moeilijke woorden vanuit zinnen waarin ze zijn geplaatst.
- stap 6: lees de tekst, zelfstandig of gezamenlijk;
- stap 7: maak de opdrachten;
- stap 8: evalueer het lesdoel.

Op allerlei manieren wordt met een stappenplan gewerkt. In het begin komen bijvoorbeeld slechts een paar van de vragen aan de orde, maar in steeds complexere vorm komt het stappenplan terug in elke leesles.
Bij modeling kan de leraar deze vaste werkwijze eveneens voordoen.

Zie ook

Modeling bij begrijpend lezen; leesstrategie├źn.