Modeling bij begrijpend lezen

5.2.2 Modeling bij begrijpend lezen

Omschrijving

De leraar doet bepaalde denkprocessen hardop voor aan de leerlingen.

Toelichting

Modeling is een belangrijke leerkrachtvaardigheid bij strategisch taalonderwijs.
Het houdt in dat de leraar bepaalde denkprocessen hardop voordoet. Zo worden die veelal impliciete en daardoor onzichtbare vaardigheden voor de leerlingen verduidelijkt. De leraar fungeert als een model voor de leerlingen.
Modeling kan in bijna alle domeinen van taalonderwijs worden ingezet: mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, stellen, jeugdliteratuur en taalbeschouwing.

Voorbeeld begrijpend lezen
De leraar die hardop denkend voorleest, stelt impliciet of expliciet vragen aan zichzelf en beantwoordt die vragen ook zelf. Zodoende laat hij de leerlingen zien op welke wijze hij gegevens uit de tekst met elkaar combineert; hoe hij zijn eigen kennis over het onderwerp van de tekst inschakelt en hoe hij oplossingen voor een bepaald probleem bedenkt.

Voorbeeld stellen
Door de denkprocessen die optreden bij het schrijven van een tekst hardop voor te doen, ondersteunt de leraar het schrijven van de leerlingen. De leraar brengt bijvoorbeeld zijn gedachten onder woorden als hij een brief aan de burgemeester begint: “Wat zet ik er ook al weer boven? Beste burgemeester? Lieve burgemeester? Nee, dat klinkt niet goed. De burgemeester is een belangrijk iemand, dus geachte burgemeester.”

Zie ook

Leesstrategieën; schrijfstrategieën; begrijpend lezen in strategisch taalonderwijs.