Leerlijnen begrijpend lezen

5.2.10 Leerlijnen begrijpend lezen

Omschrijving

De lijn waarin, door de leerjaren heen, de verschillende leerstofonderdelen voor begrijpend lezen aan bod komen.

Toelichting

SLO, Tussendoelen en Leerlijnen (www.tule.nl)
Op de TULE-website zijn op basis van kerndoelen en tussendoelen leerlijnen begrijpend lezen voor het basisonderwijs vastgesteld.

Expertisecentrum Nederlands
Het Expertisecentrum Nederlands heeft tussendoelen gevorderde geletterdheid geformuleerd voor de leerlijnen Begrijpend lezen en Informatieverwerving (Aarnoutse & Verhoeven 2003).

De leerlijn Begrijpend lezen in de middenbouw kent de volgende tussendoelen:
De leerlingen lezen eenvoudige teksten die verhalen, informatief en directief van aard zijn met begrip en voeren daarbij de volgende leesstrategieën uit:
- Ze bepalen het thema van een tekst en activeren hun eigen kennis over het thema.
- Ze koppelen verwijswoorden aan antecedenten.
- Ze lossen het probleem van een moeilijke zin (of zinnen) op.
- Ze voorspellen de volgende informatie in een tekst.
- Ze leiden informatie af uit een tekst.
- Ze onderscheiden verschillende soorten teksten, zoals verhalende, informatieve, directieve, beschouwende en argumentatieve teksten.
- Ze herkennen de structuur van verhalende teksten.

De leerlijn Informatieverwerking in de bovenbouw kent de volgende tussendoelen:
- De leerlingen kennen de betekenis en functie van verschillende informatiebronnen, zoals woordenboeken, encyclopedieën, week- en dagbladen, tijdschriften, spoorboeken, reisgidsen, atlassen en internet.
- Ze zoeken de gewenste informatie op in verschillende informatiebronnen, zoals woordenboeken, encyclopedieën, week- en dagbladen, tijdschriften, spoorboeken, reisgidsen, atlassen en internet.
- Ze zoeken in een openbare bibliotheek boeken of andere materialen op een efficiënte wijze op met behulp van een computer.
- Ze maken een schema, uittreksel of samenvatting van een verhalende of informatieve tekst.
- Ze stellen zichzelf relevante vragen voor, tijdens en na het lezen van een tekst.

Zie ook

Begrijpend lezen; leesstrategieën; technieken voor informatieverwerking.