Begrijpend lezen in strategisch taalonderwijs

5.4.2 Begrijpend lezen in strategisch taalonderwijs

Omschrijving

De plaats en uitwerking van begrijpend lezen binnen de opvatting van strategisch taalonderwijs.

Toelichting

Tot een jaar of tien geleden besteedden leraren en leesmethoden weinig aandacht aan instructie van leesstrategieën. Leraren waren vooral gericht op de juiste antwoorden op vragen (het product) en te weinig op de processen (leesstrategieën) die tot goede antwoorden leiden. Stilzwijgend gingen ze ervan uit dat leerlingen al doende leren lezen, dat ze door vragen te beantwoorden vanzelf ontdekken hoe ze teksten moeten aanpakken. Met name zwakke en gemiddelde leerlingen wisten eigenlijk niet precies wat ze moesten doen. Het idee van procesgericht of strategisch leesonderwijs werd geboren: onderwijs waarbij leerlingen strategieën, tactieken of manieren leren om teksten op een adequate wijze aan te pakken en er actief en constructief mee om te gaan. Uit recent onderzoek blijkt dat onderwijs in deze strategieën succes heeft en de vaardigheid van leerlingen in begrijpend lezen vergroot.

Zie ook

Tekstbegrip; leesstrategieën; didactische modellen begrijpend lezen.