Begrijpend lezen in wereldoriëntatie

5.4.11 Begrijpend lezen in wereldoriëntatie

Omschrijving

De rol van begrijpend lezen in wereldoriëntatie.

Toelichting

Bij het onderwijs in wereldoriëntatie worden teksten met veelal nieuwe vaktaal geïntroduceerd en worden vragen gesteld over de tekst. Daarmee heeft het raakvlakken met begrijpend lezen. Het didactisch model voor de begrijpend leesles kan worden toegepast op leesteksten voor wereldoriëntatie. Belangrijk is dat er sprake is van transfer van de in de begrijpend leesles aangeleerde leesstrategieën in de lessen wereldoriëntatie. Het stappenplan begrijpend lezen kan hierbij eveneens een hulpmiddel zijn.

De leerstof voor wereldoriëntatie kan worden aangeboden in een voor de leerlingen betekenisvolle en aantrekkelijke context. Bijvoorbeeld in de vorm van ‘storyline approach’ of interessante keuzeprojecten.

Zie ook

Leesstrategieën; didactische modellen begrijpend lezen; stappenplan begrijpend lezen.