Geschreven tekst

6.1.8 Geschreven tekst

Omschrijving

De tekst die door een leerling/schrijver is geschreven.

Toelichting

In de taalwetenschap is ‘tekst’ een heel algemeen begrip. Het betreft zowel mondeling als schriftelijk taalgebruik. Mondelinge voorbeelden zijn: een interview met een acteur of een toespraak van de minister-president. Schriftelijke voorbeelden zijn een artikel in de krant, een roman of een verhaal in het geschiedenisboek. Teksten zijn er in allerlei soorten en maten, en worden uitgesproken of geschreven met verschillende doelen.
Met de term ‘geschreven tekst’ benadrukken we niet alleen het schriftelijke karakter van de tekst, maar ook dat het gaat om een tekst die (door de leerling/schrijver) is geschreven. Het is het product van schrijfactiviteiten. Dit in tegenstelling tot de ‘leesteksten’; dat zijn teksten die door de leerling/lezer worden gelezen.

Zie ook

Tekstsoorten; tekstdoelen; tekstkenmerken; leesteksten.