Voorbeeldteksten

6.2.6 Voorbeeldteksten

Omschrijving

Tekstkenmerken illustreren met behulp van voorbeelden.

Toelichting

Het stelonderwijs is erop gericht dat leerlingen verschillende soorten teksten met eigen specifieke tekstkenmerken leren schrijven (zie kerndoelen 5 en 8). Een tekstkenmerk van een gedicht is bijvoorbeeld het rijmschema; een tekstkenmerk van een brief is bijvoorbeeld de aanhef; een tekstkenmerk van een sprookje is bijvoorbeeld de beginzin “Er was eens…”. Leerlingen worden vertrouwd gemaakt met deze tekstkenmerken door er voorbeelden van te laten zien. Die voorbeelden passen de leerlingen vervolgens toe in hun eigen schrijfwerk. De werkwijze bij het gebruik van voorbeeldteksten is als volgt (Huizenga 2004):
- lezen van de voorbeeldtekst;
- bespreken van tekstkenmerken;
- formuleren van eisen voor de te schrijven tekst;
- toepassen in een schrijfopdracht.

Zie ook

Stellen; tekstkenmerken; tekstsoorten; gerichte aanwijzingen geven bij stellen.