Portfolio

6.2.10 Portfolio

Omschrijving

Map waarin de schrijfproducten van de leerling worden bewaard.

Toelichting

Om zicht te krijgen op de schrijfontwikkeling van een leerling kunnen zijn schrijfproducten over de leerjaren heen worden bewaard. Het gaat om bewust gekozen producten; niet alleen eindproducten, maar ook kladversies en aanwijzingen voor het reviseren van die kladversies.
De meerwaarde van het portfolio zit in de reflectie; de leraar en leerling kiezen regelmatig samen bepaalde producten uit en bespreken deze. Kinderen leren daarbij verwoorden waarom ze iets goed vinden, maar ook hoe ze hun producten kunnen verbeteren. Door zulke besprekingen ontstaat een actieve betrokkenheid van het kind bij het leerproces (Aarnoutse & Verhoeven 2003).

Zie ook

Tekstbespreking; beoordelen van teksten; reflecteren op schrijfgedrag.