Reflecteren op schrijfgedrag

6.1.7 Reflecteren op schrijfgedrag

Omschrijving

De schrijver denkt bewust na over zijn schrijfactiviteit (het proces) en over de tekst (het product).

Toelichting

Veel van de schrijfactiviteiten, zoals het bepalen van een schrijfdoel, het selecteren van inhoud en het formuleren van zinnen, kunnen plaatsvinden zonder dat de schrijver daar echt over nadenkt. De schrijver reflecteert als hij (van een afstandje) naar zichzelf kijkt en nadenkt over zijn eigen schrijfactiviteit. Een reflecterende schrijver leest bijvoorbeeld nog een stukje van zijn eigen tekst en toetst dat stukje aan zijn oorspronkelijke schrijfdoel of aan zijn kennis van het onderwerp. Hoe beter de schrijver reflecteert, hoe beter hij alle onderdelen van het schrijfproces met elkaar in verband kan brengen. Het reflecteren op schrijfgedrag kan worden ondersteund met een tekstbespreking.

Zie ook

Schrijfproces; reviseren; tekstbespreking; reflecteren op leesgedrag; schrijfstrategieƫn.