Stellen in strategisch taalonderwijs

6.4.3 Stellen in strategisch taalonderwijs

Omschrijving

De plaats en uitwerking van stellen binnen de opvatting van strategisch taalonderwijs.

Toelichting

Bij strategisch taalonderwijs gaat het om een procesgerichte didactiek. Voor het stelonderwijs staat dus niet zozeer de tekst (het product) centraal, maar het schrijfproces. Het gaat om de manier waarop de schrijftaak wordt aangepakt. Hebben leerlingen zich op de schrijftaak georiënteerd? Hebben zij een plan van aanpak bedacht? Hebben zij zich aan dat plan gehouden? Hebben zij bijgestuurd en/of gereviseerd?
In een strategische of procesgerichte schrijfdidactiek ligt de nadruk op het bieden van hulpmiddelen bij moeilijke onderdelen van het schrijfproces. Bijvoorbeeld het organiseren van een brainstorm of het gebruiken van een woordweb bij het vinden van inhoudelijke elementen voor de tekst.

Een veelgebruikt hulpmiddel in de strategische schrijfdidactiek is het benoemen en vastleggen van procedures waarmee de schrijftaak kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het stappenplan voor schrijven: nadenken, verzamelen, schrijven, afwerken. Met zo’n stappenplan wordt een vaste volgorde van te zetten stappen aangeleerd, ongeacht de precieze doelen die in de gegeven communicatieve situatie worden nagestreefd. Doordat deze stappen bij elke schrijftaak opnieuw worden gezet, maakt de leerling zich op den duur een bepaalde strategie voor schrijven eigen.

Zie ook

Schrijfproces; schrijfstrategieën; stappenplan stellen; modeling bij stellen.