Literaire smaak

7.1.1 Literaire smaak

Omschrijving

Het ontwikkelen van een voorkeur voor bepaalde boeken.

Toelichting

Door leerlingen veel verschillende literaire genres aan te bieden, ontwikkelen ze hun eigen voorkeur voor bepaalde genres, voor bepaalde onderwerpen en voor bepaalde schrijvers. Ze kunnen die voorkeur ook uitleggen aan anderen. Door een breed aanbod van teksten en door ook ‘het goede kinderboek’ te promoten, verbreden leerlingen hun horizon en lezen ze boeken die ze uit zichzelf minder snel zullen kiezen. Dankzij de ontwikkeling van geletterdheid kunnen leerlingen steeds beter op een kritische wijze deelnemen aan het culturele leven.

Zie ook

Boekpromotie; literaire genres.