Modeling bij jeugdliteratuur

7.2.1 Modeling bij jeugdliteratuur

Omschrijving

De leraar doet bepaalde denkprocessen hardop voor aan de leerlingen.

Toelichting

Modeling is een belangrijke leerkrachtvaardigheid bij strategisch taalonderwijs.
Het houdt in dat de leraar bepaalde denkprocessen hardop voordoet. Zo worden die veelal impliciete en daardoor onzichtbare vaardigheden voor de leerlingen verduidelijkt. De leraar fungeert als een model voor de leerlingen.
Modeling kan in bijna alle domeinen van taalonderwijs worden ingezet: mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, stellen, jeugdliteratuur en taalbeschouwing.

Voorbeeld jeugdliteratuur
De leraar die hardop denkend een boek uitkiest, stelt expliciet vragen aan zichzelf en beantwoordt die vragen ook zelf. Zodoende laat hij de leerlingen zien op welke wijze hij tot een keuze voor een leesboek komt: Ziet het boek er leuk uit? Spreekt de titel mij aan? Wat staat er op de achterkant over de inhoud? Ken ik de auteur? Houd ik van dit genre? Of wil ik nu eens iets anders uitproberen? Past het bij mijn leesniveau? Wil ik nog meer weten? Waar kan ik iets opzoeken over de auteur of het boek?
De leraar laat zien dat hij plezier beleeft aan het lezen van boeken, dat hij het leuk vindt om verschillende soorten boeken te lezen. Hij vertelt welke boeken hij aan het lezen is en geeft zijn mening hierover. Dit gedrag stimuleert leerlingen om ook op deze manier met boeken om te gaan.

Voorbeeld begrijpend lezen
De leraar die hardop denkend voorleest, stelt impliciet of expliciet vragen aan zichzelf en beantwoordt die vragen ook zelf. Zodoende laat hij de leerlingen zien op welke wijze hij gegevens uit de tekst met elkaar combineert, hoe hij zijn eigen kennis over het onderwerp van de tekst inschakelt en hoe hij oplossingen voor een bepaald probleem bedenkt.

Zie ook

Strategieën technisch lezen; leesstrategieën.