Observatie leesplezier

7.2.10 Observatie leesplezier

Omschrijving

De leraar observeert of de leerling plezier heeft in het lezen.

Toelichting

Leesplezier is van groot belang bij de leesontwikkeling. De leraar observeert de boekenkeuze en voert regelmatig gesprekken met leerlingen over hun voorkeuren. Ook kan hij samen met de leerling een portfolio aanleggen, waarin de leerling zijn leesproces documenteert met verslagen, zelfbeoordelingen, foto’s, enzovoort.

Zie ook

Leesplezier; literaire smaak; leeslogboek.