Functies van jeugdliteratuur

7.3.1 Functies van jeugdliteratuur

Omschrijving

Het belang van boeken voor leerlingen.

Toelichting

Wat kunnen boeken voor leerlingen betekenen? Van Coillie (1999) onderscheidt zes basisfuncties:
- De ontspannende functie: het boek laat de leerling zich ontspannen, zich goed voelen.
- De creatieve functie; het boek daagt de leerling uit het verhaal zelf in te vullen, te fantaseren.
- De emotionele functie: het boek biedt de leerling inzicht in gevoelens en ervaringen, en kan helpen om emoties te verwerken.
- De informatieve functie: het boek komt tegemoet aan een behoefte aan kennis.
- De opvoedende functie: het boek geeft de leerling de mogelijkheid een standpunt in te nemen over de normen en waarden van de samenleving.
- De esthetische functie: het boek komt tegemoet aan een behoefte aan schoonheid, aan het genieten van het mooie op zichzelf.

Door veel boeken te lezen en te bespreken, wordt de waardering van esthetische waarden van jeugdliteratuur vergroot. Hierdoor versterken leerlingen niet alleen hun leesmotivatie, maar ook hun gevoelsleven en hun verantwoordelijkheidsgevoel.

Zie ook

Leesplezier; begeleiden tekstkeuze; jeugdliteratuur bij andere vakken; jeugdliteratuur bij sociaal-emotionele ontwikkeling.