Woordbenoemen

8.1.3 Woordbenoemen

Omschrijving

De taalbeschouwer benoemt de grammaticale soort van afzonderlijke woorden in zinnen.

Toelichting

Het woordbenoemen wordt ook taalkundig ontleden genoemd. Het gaat om het onderscheiden van woordsoorten zoals zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijwoorden, voorzetsels, lidwoorden, telwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.

In taalmethoden voor het basisonderwijs is veel variatie in de manier waarop aandacht wordt besteed aan taalkundig ontleden. Ook de begrippen die worden gebruikt, zijn zeer verschillend, mede doordat de kerndoelen niet aangeven welke woordsoorten moeten worden gekend.

Het rapport Over de drempels met taal en rekenen (Expertgroep 2008) geeft concrete begrippen die leerlingen moeten kunnen hanteren. De genoemde begrippen voor woordbenoemen zijn: zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, bijwoord, voegwoord, voorzetsel, (persoonlijk, bezittelijk en aanwijzend) voornaamwoord.

Zie ook

Taalstructuur; intentioneel taalbeschouwingsonderwijs.