Incidenteel taalbeschouwingsonderwijs

8.2.6 Incidenteel taalbeschouwingsonderwijs

Omschrijving

Toevallige, ongeplande reflectie op taalgebruik, taalvariatie of taalstructuur in een onderwijssituatie.

Toelichting

Dit onderwijs vindt plaats naar aanleiding van taalgebruik dat zich toevallig voordoet in de klas. Het kan betrekking hebben op concreet taalgebruik of op een reflecterende opmerking erover van de leraar of van de leerlingen. De aanpak kan van geval tot geval verschillen, naar gelang de aard van het taalverschijnsel dat centraal komt te staan. Toch is het mogelijk een standaardaanpak te hanteren die voldoende flexibel is om bij verschillende taalverschijnselen te gebruiken, zoals:
- stap 1: het beschrijven van het taalverschijnsel;
- stap 2: het verklaren van het taalverschijnsel;
- stap 3: het beoordelen of waarderen van de gevonden verklaring;
- stap 4: het toepassen van de gevonden verklaring in het eigen taalgebruik.

Het gaat om didactische modellen die, eenmaal eigen gemaakt, de verwondering over en plezier in taal en dus het metalinguïstisch bewustzijn bij leerlingen stimuleren.

Zie ook

Didactisch model taalbeschouwing; intentioneel taalbeschouwingsonderwijs; didactiseren van taalverschijnselen; metalinguïstisch bewustzijn.