Schoolgrammatica

8.3.9 Schoolgrammatica

Omschrijving

Het analyseren van taalstructuur zoals dat op scholen plaatsvindt, namelijk via traditioneel grammaticaonderwijs.

Toelichting

Ons grammaticaonderwijs gaat terug op de taalbeschrijving van de Grieken. Het begin van een Nederlandse grammaticale traditie ontstond aan het einde van de zestiende eeuw. Hoewel er in de taalkunde ook andere visies zijn op de zinsbouw van het Nederlands, is de indeling van zinsdelen vrijwel hetzelfde gebleven, op enkele uitzonderingen of vereenvoudigingen na.
In 1857 schrijft de Wet op het lager onderwijs zinsontleden als een apart vak voor op de lagere school en sindsdien staan woordbenoemen en zinsontleden op het programma. In de huidige kerndoelen worden echter alleen die woordsoorten en (delen van) zinsdelen genoemd die ondersteunend zijn voor andere taaldomeinen.

Zie ook

Nut van grammaticaonderwijs; zinsontleden; woordbenoemen.