Strategiegerichte oefeningen

9.2.7 Strategiegerichte oefeningen

Omschrijving

Oefeningen waarin leerlingen bewust leren omgaan met een aanpak (strategie) voor bepaalde spellingcategorieën.

Toelichting

In nieuwe spellingmethoden wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van spellingstrategieën. Daarbij worden de strategieën vertaald in voor leerlingen begrijpelijke termen. Bijvoorbeeld: woorden die met behulp van de woordbeeldstrategie geschreven moeten worden (zoals taxi en pauw) heten ‘weetwoorden’. Huizenga (2003) heeft deze strategiegerichte didactiek als volgt in schema gezet: 

Strategie

Term voor basisonderwijs

Handeling

Elementaire

Spellinghandeling

Luisterwoorden

Schrijf wat je hoort

Klankclusterstrategie

Luisterwoorden met speciale klankgroepen

Schrijf wat je hoort

Woordbeeldstrategie

Weetwoorden
Afspraakwoorden

Oproepen van een woordbeeld

Regelstrategie

Regelwoorden

Toepassen van een regel

Analogiestrategie

Voorbeeldwoorden
Net-alswoorden

Vergelijken met een bekend woord

Hulpstrategie

 

Gebruiken van hulpregel of geheugensteuntje

Zie ook

Spellingstrategieën; instructieprincipes onveranderlijke woorden.