Woordenschatverwerving

2.3.2 Woordenschatverwerving

Omschrijving

Het natuurlijke proces van het aanleren van woordvormen en woordbetekenissen.

Toelichting

Bij de verwerving van woorden zijn drie principes te onderscheiden:
- labelen: op een voorwerp of een gebeurtenis wordt als het ware een etiket geplakt. Kinderen leren waar een woord in een bepaalde context naar verwijst. Bijvoorbeeld: een kind gebruikt vis voor de goudvis die in de kom zwemt.
 - categoriseren: ieder label verwijst naar een categorie van dingen. Bijvoorbeeld: het kind ontdekt dat er veel verschillende zwemmende dieren zijn die vis heten, ze verschillen in vorm, kleur, enzovoort.
- netwerkopbouw: ieder woord is verbonden met andere woorden. Een kind leert dat je vissen kunt vangen met een hengel of met een net. Op deze manier vormt zich een netwerk van woorden om het woord vis heen.

Zie ook

Mentaal lexicon; woordenschatopbouw; woordbetekenis.