Woordbetekenis

2.1.5 Woordbetekenis

Omschrijving

De betekenis die wordt toegekend aan een woordvorm of label. Iedere woordvorm verwijst naar een concept, een woordbetekenis.

Toelichting

Een woord bestaat uit de klankvorm (het label), bijvoorbeeld auto, en de betekenis (het concept) die we aan deze vorm toekennen, bijvoorbeeld een voertuig op vier wielen, aangedreven door een motor. De relatie tussen het label en het concept is meestal willekeurig. Als we vandaag afspreken dat we een auto een blurp noemen, kunnen we daar heel goed mee leven.
Ieder woord, ieder concept heeft vele betekenisaspecten. Sommige zijn cruciaal. We weten dat een hoed een ding is dat je op je hoofd zet. Het feit dat een hoed bijvoorbeeld een rand heeft, maakt dat het voorwerp zich onderscheidt van allerlei andere hoofddeksels. We weten ook dat een hoed zacht of flexibel is; wanneer je erop gaat zitten, blijft er niet veel moois van over. Bij een helm is dat anders. Dit laatste betekenisaspect is voor een goed gebruik van het woord hoed echter minder belangrijk.

De woordbetekenis omvat ook grammaticale informatie zodat het woord correct in een zin kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld de kennis dat het woord cavia een zelfstandig naamwoord is en dat er het lidwoord de bij hoort.

Hoe meer we over een woord weten, hoe dieper onze woordkennis van dat woord is. Woordenschatuitbreiding is dus niet alleen een kwestie van meer woorden leren, maar ook van meer over woorden leren, van zogenaamde diepe woordkennis verwerven.

Zie ook

Woordenschatuitbreiding; selecteren van woorden; semantiseren; mentaal lexicon; cognitieve ontwikkeling en taal.