Voor de student

Dit platform geeft een overzicht over de inhoud van de kennisbasis Nederlands voor de Pabo en biedt de mogelijkheid met de achterliggende taaldidactische  kennis, actief aan de slag te gaan.

Onder het tabblad Theorie vind je alle begrippen die in een bepaald domein van belang zijn. De begrippen in de linker helft van de tabel ( de kwadranten 1 en 3) komen terug in de landelijke eindtoets Taal voor de Pabo. Deze theorietabbladen zijn handig om na te gaan of je bijvoorbeeld voor een toets de bestudeerde stof voldoende beheerst.

Onder het tabblad Praktijk vind je videofragmenten uit taallessen in de basisschool. Je ziet leerkrachten en stagiaires aan het werk. De videofragmenten zijn in eerste instantie bedoeld om te bekijken en te bespreken op de opleiding, onder begeleiding van een docent taaldidactiek. Het is belangrijk om te weten dat het niet altijd ideale voorbeelden zijn. Vaak zien we een student in beeld die nog volop aan het leren is, met vallen en opstaan.

Onder het kopje Kennisbasis taaldidactiek staan vragen die aansluiten bij het praktijkvoorbeeld. Die vragen helpen je de theorie uit de kennisbasis te verwerken.
• Kennisvragen
• Didactiekvragen
• Kriskras door de kennisbasis

Ieder praktijkvoorbeeld sluit af met Praktijkopdrachten: suggesties voor stageactiviteiten.

Vaak zal je docent een keuze maken uit de vragen en de opdrachten en deze als verwerkingsopdrachten meegeven. Ook kun je ze gebruiken voor zelfstudie en ze zelfstandig maken.