Mondelinge taalvaardigheid en taalbeschouwing

1.4.7; 8.4.6 Mondelinge taalvaardigheid en taalbeschouwing

Omschrijving

De samenhang tussen de domeinen mondelinge taalvaardigheid en taalbeschouwing; het benutten van de onderlinge verbanden om het onderwijs in deze domeinen te versterken.

Toelichting

Bij het onderwijs mondelinge taalvaardigheid is het kweken van taalgebruiksbewustzijn één van de leerdoelen. Dit is een taalbeschouwelijk aspect dat bij adequate inzet de mondelinge taalvaardigheid op een hoger plan zal brengen. Taalbeschouwing is dan een middel om het doel van een toenemende mondelinge taalvaardigheid te realiseren.
Ook van een omgekeerde relatie is sprake. Taalbeschouwing kan ook doel zijn en een gesprek is dan het middel. Taalbeschouwing zal vaak plaatsvinden in de vorm van een gesprek (een onderwijsleergesprek), waarbij de mondelinge taalvaardigheid van de leerling een belangrijke rol zal spelen. Een goede taalvaardigheid vergemakkelijkt deelname aan zo’n gesprek. De leraar kan een dergelijk gesprek ook gebruiken om de mondelinge taalvaardigheid te stimuleren.

Zie ook

Mondelinge taalactiviteiten; taalgebruiksbewustzijn; gesprekken over taalverschijnselen.