Selecteren van woorden

2.2.1 Selecteren van woorden

Omschrijving

De leraar kiest woorden voor het woordenschatonderwijs.

Toelichting

Het is van belang dat woorden die binnen het woordenschatonderwijs worden aangeboden, zorgvuldig worden geselecteerd. Het belangrijkste is natuurlijk woorden te kiezen die de leerlingen nog niet kennen.
Criteria die daarnaast gehanteerd worden, zijn:
- woordfrequentie: hoe vaak komt een woord in gesproken en geschreven taal voor? Die woorden zijn belangrijk om te kennen. Hierbij kunnen woordfrequentielijsten worden gehanteerd;
- nut: hoe nuttig is het woord voor een leerling? Dit hangt voor een deel samen met woordfrequentie. Woorden die veel voorkomen, zijn meestal nuttig om te kennen. Soms selecteren leraren woorden op grond van nuttigheid, hoewel ze in een woordfrequentielijst niet hoog in rangorde staan. Het kan zijn dat het in een bepaalde situatie, zoals in een project, noodzakelijk is ze toch aan te leren;
- context: als een woord in een bepaalde context, zoals een project of een prentenboek, duidelijk wordt gebruikt, is het voor de leraar belangrijk die kans te benutten en dat woord aan te leren.

Ten slotte is het niet handig kinderen losse woorden aan te leren. Het is effectiever meerdere woorden in een logisch en zinvol verband aan te bieden. De leraar maakt woordgroepen (woordclusters) en neemt bijvoorbeeld de woorden licht en donker samen of kiest woorden rond een bepaald thema, zoals ziekenhuis, dokter, verpleegster, injectie en operatie.

Zie ook

Woordenschatopbouw; woordfrequentie; semantiseren; tekstbegrip.