Vakbegrippen

2.4.12 Vakbegrippen

Omschrijving

De begrippen zoals die door leraren van andere vakken worden gehanteerd.

Toelichting

Het ontwikkelen van vakbegrippen of vakconcepten speelt een centrale rol in het onderwijs in alle vak- en vormingsgebieden, zoals natuur, rekenen-wiskunde en geschiedenis. Een belangrijk doel van de onderwijsactiviteiten op deze vakgebieden is de alledaagse betekenis van woorden als bijvoorbeeld gas te vervangen door de vakmatige (natuurkundige) betekenis van dat woord.
De term misconcepties wordt hierbij veel gebruikt. Dit begrip verwijst naar het concept waarover de leerling beschikt, maar dat helemaal niet overeenkomt met het bedoelde vakbegrip.
Omdat vakbegrippen zo'n centrale plaats innemen in het vakonderwijs, zullen inzicht in woordenschatontwikkeling en woordleerstrategieën, en het toepassen van elementen uit de woordenschatdidactiek de kwaliteit van het vakonderwijs verhogen.

Zie ook

Vaktaalwoorden; schooltaalwoorden; woordenschat in taalontwikkelend vakonderwijs; cognitief academisch taalgebruik.