Woordenschat in taalontwikkelend vakonderwijs

2.4.11 Woordenschat in taalontwikkelend vakonderwijs

Omschrijving

Onderwijs op een bepaald vakgebied biedt mogelijkheden voor het werken aan woordenschatuitbreiding.

Toelichting

Taal speelt een belangrijke rol bij het onderwijs in alle vakken (wereldoriëntatie, rekenen). Door talige barrières, vooral bij taalzwakke en anderstalige leerlingen, komen de informatie uit de methoden en de informatie die de leerkracht tijdens de lessen geeft, vaak onvoldoende over. Een beperkte woordenschat, met name wat betreft schooltaal- en vaktaalwoorden, is daarvan een van de belangrijkste oorzaken.
Het is daarom belangrijk dat leraren zich bewust zijn van de moeilijkheden die leerlingen bij het woordgebruik in methoden ondervinden.

Wat betreft woordenschat zijn de twee belangrijkste barrières in schoolteksten:
 - de cognitieve belasting (door veel moeilijke/onbekende woorden in een tekst, een hoge informatiedichtheid met weinig mogelijkheid tot het afleiden van betekenissen uit de context);
- de contextuele inbedding (door het ontbreken vaneen relatie met (bekende) gebeurtenissen uit het dagelijks leven).

Taalontwikkelend vakonderwijs wil de mogelijkheden benutten die vaklessen bieden voor het werken aan taalvaardigheid en vooral ook aan het uitbreiden van de woordenschat. Wanneer intentioneel woordenschatonderwijs gecombineerd wordt met vakonderwijs, zullen zowel de taalontwikkeling als de kennisontwikkeling binnen dat vak daar wel bij varen.

Zie ook

Schooltaalwoorden; vaktaalwoorden; intentioneel woordenschatonderwijs; woordenschat en begrijpend lezen; vakbegrippen.