Vaktaalwoorden

2.1.7 Vaktaalwoorden

Omschrijving

Vakterminologie die in vaklessen zoals aardrijkskunde, rekenen en biologie wordt gebruikt.

Toelichting

Meestal zijn vaktaalwoorden laagfrequente inhoudswoorden die verwijzen naar specifieke begrippen, zoals Tweede Wereldoorlog, februaristaking, ja-knikker, textielindustrie, enzovoort. Het zijn dus woorden die in het dagelijks taalgebruik niet zo veel worden gebruikt en die kinderen veelal op school zullen leren.

Zie ook

Schooltaalwoorden; woordenschat en begrijpend lezen; woordenschat bij taalzwakke leerlingen; vakbegrippen.