Elementaire spellinghandeling

3.1.8; 9.1.1 Elementaire spellinghandeling

Omschrijving

De eerste spellingstrategie die de leerling zich eigen maakt: een woord opsplitsen in klanken en daar de bijbehorende letters voor schrijven.

Toelichting

De elementaire spellinghandeling vormt de grondslag van de spellingvaardigheid. Het is gebaseerd op het fonologisch principe van ons schriftsysteem, waarbij een foneem wordt weergegeven door een grafeem.

Deze spellingstrategie bestaat uit de volgende stappen:
- het gesproken woord auditief analyseren in afzonderlijke fonemen, bijvoorbeeld in het woord /tuin/ de fonemen /t/, /ui/ en /n/;
- de volgorde van de fonemen onthouden;
- de juiste grafemen koppelen aan de fonemen, bijvoorbeeld t aan /t/;
- het hele woord schrijven tuin.

De elementaire spellinghandeling is te beschouwen als het spiegelbeeld van de elementaire leeshandeling, waarin het geschreven woord tuin wordt omgezet in het gesproken woord /tuin/.

Zie ook

Spellingstrategieën; principes Nederlandse spelling; auditieve vaardigheden; elementaire leeshandeling.