Modeling bij beginnende geletterdheid

3.2.1 Modeling bij beginnende geletterdheid

Omschrijving

De leraar doet bepaalde denkprocessen hardop voor aan de leerlingen.

Toelichting

Modeling is een belangrijke leerkrachtvaardigheid bij strategisch taalonderwijs. Het houdt in dat de leraar bepaalde denkprocessen hardop voordoet. Zo worden die veelal impliciete en daardoor onzichtbare vaardigheden voor de leerlingen verduidelijkt. De leraar fungeert als een model voor de leerlingen.
Modeling kan in bijna alle domeinen van taalonderwijs worden ingezet: mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, stellen, jeugdliteratuur en taalbeschouwing.

Voorbeeld beginnende geletterdheid
De leraar kan bij het hardop denken de leerlingen activeren mee te denken. Interactief voorlezen is daar een goed voorbeeld van. De leraar vraagt zich vóór het voorlezen hardop af waarover het boek zou kunnen gaan en doet aansluitend de suggestie de afbeeldingen te bekijken en de titel te lezen. Of tijdens het voorlezen stopt de leraar en vraagt zich af wat er nu zou kunnen gaan gebeuren in het verhaal, waarop er samen met de leerlingen hardop over wordt nagedacht.

Voorbeeld begrijpend lezen
De leraar die hardop denkend voorleest, stelt impliciet of expliciet vragen aan zichzelf en beantwoordt die vragen ook zelf. Zodoende laat hij de leerlingen zien op welke wijze hij gegevens uit de tekst met elkaar combineert, hoe hij zijn eigen kennis over het onderwerp van de tekst inschakelt en hoe hij oplossingen voor een bepaald probleem bedenkt.

Zie ook

Interactief voorlezen; boekoriëntatie en verhaalbegrip; leesstrategieën ; opvattingen taalonderwijs algemeen.