Modeling bij voortgezet technisch lezen

4.2.1 Modeling bij voortgezet technisch lezen

Omschrijving

De leraar doet bepaalde denkprocessen hardop voor aan de leerlingen.

Toelichting

Modeling is een belangrijke leerkrachtvaardigheid bij strategisch taalonderwijs. Het houdt in dat de leraar bepaalde denkprocessen hardop voordoet. Zo worden die veelal impliciete en daardoor onzichtbare vaardigheden voor de leerlingen verduidelijkt. De leraar fungeert als een model voor de leerlingen.
Modeling kan in bijna alle domeinen van taalonderwijs worden ingezet: mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, stellen, jeugdliteratuur en taalbeschouwing.

Voorbeeld voortgezet technisch lezen
Door hardop denkend voor te doen hoe hij het correct verklanken van een tekst aanpakt, laat de leraar zien hoe hij schriftelijke aspecten vertaalt naar het natuurlijk hardop voorlezen. Zo kan hij tijdens het voorlezen van een tekst die leerlingen meelezen, verwoorden dat hij bij aanhalingstekens eerst even naar het einde van de zin kijkt om te ontdekken hoe hij dit citaat moet lezen: fluisterend, boos of verdrietig. Voor het technisch lezen kan de leerkracht gebruikmaken van de werkvorm voor-koor-zelf, waarbij de leerkracht het lezen eerst zelf voordoet, daarna de hele groep in koor leest en vervolgens de kinderen het zelf lezen.

Voorbeeld begrijpend lezen
De leraar die hardop denkend voorleest, stelt impliciet of expliciet vragen aan zichzelf en beantwoordt die vragen ook zelf. Zodoende laat hij de leerlingen zien op welke wijze hij gegevens uit de tekst met elkaar combineert, hoe hij zijn eigen kennis over het onderwerp van de tekst inschakelt en hoe hij oplossingen voor een bepaald probleem bedenkt.

Zie ook

Leesstrategieën; strategieën technisch lezen; voortgezet technisch lezen in traditioneel taalonderwijs.