Toetsen begrijpend lezen

5.2.7 Toetsen begrijpend lezen

Omschrijving

Toetsen om het begrijpend lezen te meten.

Toelichting

Elke methode voor begrijpend lezen biedt methodegebonden toetsen die na enkele weken leesonderwijs de prestaties van de leerlingen toetsen. Deze toetsgegevens kunnen worden gebruikt om leerlingen met elkaar te vergelijken, maar zijn niet landelijk genormeerd, zoals de onafhankelijke toetsen. De methodegebonden toetsen zijn deelvaardigheidstoetsen.

De Cito-toetsen begrijpend lezen zijn onafhankelijke toetsen. Er zijn toetsen begrijpend lezen vanaf groep 3 t/m groep 8. Het toetsen van begrijpend lezen gebeurt vanaf groep 5 eenmaal per jaar en niet tweemaal, zoals in groep 3 en 4 het geval is. De reden hiervoor is, dat de vaardigheid zich na groep 4 betrekkelijk langzaam ontwikkelt; een nieuwe meting na een halfjaar levert niet of nauwelijks nieuwe informatie op.

De Cito-toetsen worden momenteel vernieuwd. De vernieuwde toets voor groep 6 is dit schooljaar beschikbaar. Vanaf schooljaar 2009/2010 is er ook een digitale versie. De scores worden omgezet in een vaardigheidsscore, de CLIB -score (Cito Lees Index voor het Basisonderwijs). De toetsgegevens worden opgenomen in een leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs).

De waarde van onafhankelijke lovs-toetsen zit in de vergelijkingsmogelijkheden die deze toetsen bieden: a) met het landelijke gemiddelde, b) longitudinale gegevens van een leerling, inclusief ontwikkelingsperspectief en c) een discrepantie- of profielanalyse: de vergelijking van de objectief vastgestelde prestaties van een leerling op verschillende onderdelen.

Zie ook

Observatie leesgedrag; kiezen van teksten; niveaubepaling van teksten.