Kiezen van teksten

4.2.4; 5.2.3 Kiezen van teksten

Omschrijving

De leraar houdt bij zijn keuze van teksten rekening met het leesniveau, de leesvaardigheid en het leesplezier van zijn leerlingen en biedt verschillende tekstsoorten aan.

Toelichting

Het is van groot belang dat kinderen teksten krijgen aangeboden die bij hun leesniveau en leesvaardigheid passen. De teksten moeten niet te moeilijk en niet te gemakkelijk zijn. De leraar selecteert de juiste teksten voor zijn leerlingen. Het is van belang dat allerlei soorten teksten aan de orde komen, niet alleen verhalende teksten, maar ook informatieve en directieve teksten.

Het kiezen van de juiste teksten is cruciaal voor de leesmotivatie van leerlingen. Verder kunnen leraren de leesmotivatie van hun leerlingen bevorderen door spannende en informatieve teksten voor te lezen en de leerlingen veel gelegenheid te geven zelf zulke teksten te lezen. Bovendien kunnen zij de wil van de leerlingen om een tekst goed te begrijpen, versterken door hen zo veel mogelijk te laten lezen in betekenisvolle en functionele contexten. Wanneer leerlingen de zin en het belang van hun leesactiviteiten inzien en ervaren, zijn ze bereid om zich in te spannen en optimaal gebruik te maken van hun kennis en strategieën (Aarnoutse & Verhoeven 2003).

Zie ook

Tekstkenmerken; tekstsoorten; leesmotivatie; leesstrategieën; niveaubepaling van teksten.