Criteria leerstofordening begrijpend lezen

5.2.9 Criteria leerstofordening begrijpend lezen

Omschrijving

Manieren om de leerstof begrijpend lezen te ordenen en in tijd (door de schooljaren heen) aan bod te laten komen.

Toelichting

Bij begrijpend lezen is er sprake van een concentrische opbouw, wat betekent dat over alle leerjaren heen vaak dezelfde inhouden en activiteiten aan bod komen. De opbouw zit hem meer in de complexiteit van de aangeboden teksten. Ook worden de activiteiten moeilijker en abstracter. Daarnaast neemt de mate van sturing door de leraar steeds meer af, terwijl de eigen sturing van de leerling steeds meer toeneemt.

Zie ook

Leerlijnen begrijpend lezen; tekstsoorten;tekstkenmerken; reflecteren op leesgedrag.