Verzorgen

6.1.6 Verzorgen

Omschrijving

De schrijver maakt de vormgeving en lay-out van zijn tekst in orde.

Toelichting

Het verzorgen van de tekst vindt doorgaans plaats aan het eind van de schrijfactiviteit. De schrijver kiest een passende vormgeving en lay-out, voegt eventueel illustraties toe en controleert de tekst nog eens op schrijffouten, spelfouten en dergelijke.

Zie ook

Reviseren; schrijfproces; spellingstrategieën; spellingattitude.