Spellingattitude

9.1.4 Spellingattitude

Omschrijving

De door de taalgebruiker gevoelde noodzaak om in zijn schrijfwerk aandacht te besteden aan correcte spelling.

Toelichting

Weten hoe je een woord correct moet spellen, is belangrijk. Nog belangrijker is dat je als taalgebruiker ook feitelijk de correcte spelling hanteert. Correct spellen is niet alleen afhankelijk van kennis van de spellingregels, maar ook van je attitude tegenover de spelling: het belangrijk vinden dat je tekst er verzorgd uitziet, dus zonder spelfouten.
Het verschil tussen regels kennen en regels toepassen, komt nogal eens tot uitdrukking als leerlingen in een dictee weinig fouten maken, terwijl ze in een eigen vrije tekst wel veel spellingfouten maken. In het dictee hebben ze alle aandacht gericht op de spelling, terwijl die aandacht bij het schrijven van de eigen tekst ontbreekt.
Een positieve spellingattitude (spellingbewustzijn) kan worden gestimuleerd door leerlingen veel gelegenheid te geven om eigen teksten te schrijven, te controleren en te corrigeren. Het uiteindelijke doel daarvan is dat leerlingen zelfstandig spelling- en interpunctiefouten onderkennen en corrigeren.

Zie ook

Correct spellen; stellen en spelling; dictee; verzorgen.